Kullanıcı Sözleşmesi

...
 1. Taraflar
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);

“Derstekal” ile www.derstekal.com (“Site”) sitesine üye olmak için işbu sözleşmeye www.derstekal.com’da yer alan koşul ve kurallara onay veren Üye (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiş olup Üye’nin Derstekal’ın Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 1. Tanımlar
  1. Sözleşmede yer alan;
   • Derstekal, “www.derstekal.com” adlı web sitesini ifade eder.
   • Site, “www.derstekal.com” adlı alan adında bulunan web sitesini ifade eder.
   • Üye, Site’ye üye olan ve Site aracılığı ile sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan içerik veya hizmetlerden yararlanan kullanıcı, öğrenci ve eğitmenleri,
   • Eğitmen, Derstekal’ın aracılık ettiği ve Site üzerinden Üye’lere online olarak eğitim veren satıcıyı ifade eder.
   • Hizmet, Derstekal tarafından Site üzerinden üyelerine sunulan hizmeti ifade eder.
   • Eğitim Hizmeti, Site’de ilan edilecek ve Derstekal’ın aracılık ettiği ve Eğitmen Üyeler tarafından sunulan eğitim içeriklerini, ifade eder.
   • Gizlilik ve Çerez Politikası, Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel veriler de dahil olmak üzere verilere ilişkin genel gizlilik politikası ile Sitenin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak ve işleri geliştirmek amacıyla, Üyelerin Site’yi ziyareti sırasında terih ve beğenilerinin nasıl alınacağına dair Çerez Politikasını içeren ve Site üzerinden https://www.derstekal.com/Default/GizlilikPolitikasi yayınlanan metni ifade eder.
   • Kişisel Verilerin Korunması İçin Aydınlatma Beyanı, Üyelerin verilerinin hangi amaç ve hukuki sebebe dayalı olarak işlendiği ile kişisel verilerin elde edilme yöntemi ile 3. Kişilere aktarımı ve aynı zamanda İlgili Kişilerin haklarını izah eden ve Site üzerinden Site üzerinden https://www.derstekal.com yayınlanan metni ifade eder.
   • İşlem Paneli, Üyelerin Site üzerinde yer alan eğitim hizmetlerinden yararlanması için gerekli kişisel verilerinin, alınan eğitim bilgilerinin yer aldığı sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
   • Sanal Mağaza, Derstekal’ın Site üzerinden belirlediği usul ve kurallara uygun olarak Eğitmen’lere tahsis etmiş olduğu ve Eğitmenler’in bir ya da birden fazla Eğitim Hizmeti satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
   • Aracılık Hizmet Bedeli, Derstekal’ın Site üzerinden satışı gerçekleşen eğitimlere ilişkin olarak Eğitmen Hizmet Bedeli üzerinden aldığı komisyonu ifade edir.
   • Ziyaretçi, Site’ye Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.
 2. Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı
  1. Derstekal, Siteyi işletmekte olup 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
  2. Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, www.Derstekal.com aracılığıyla sunulan eğitimlerin ve bu eğitimlerden yararlanma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve site kullanım koşullarının belirlenmesidir.
  3. Üye, Derstekal bu Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, Eğitimlere, Uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü düzenlemeyi de kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
  4. Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için Derstekal tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir.
  5. Üye, Sitede sunulan tüm Eğitim içerikleri ve hizmetleri kullanırken aşığıdaki şartlara tabi olduğunu, Sitedeki içerik ve hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan ilgili yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
  6. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Eğitmen arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Derstekal, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.
 3. Üyelik Şartları
  1. Üye olabilmek için reşit olmak ve Derstekal tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış, dondurulmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Derstekal’dan talepte bulunması halinde Derstekal, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Derstekal ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
  2. Derstekal herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin, herhangi bir açıklama yapmaksızın, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü olmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara, koşul ve duyurulara ve sözleşmelere aykırılık halleri, Üyenin Derstekal bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri vs. sebepler üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.
 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Derstekal’ın Sitesi’de yer alan herhangi bir Eğitimin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle; Site’de yer alan ve kendisi tarafından Verilmeyen Eğitime ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu Eğitimin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Derstekal, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu Eğitimi dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
  2. Üyeler Sitede yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair eğitim içeriğiyle Derstekal’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Derstekal ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
  3. Kullanıcı ve üyeler, Site’ye verdikleri bilginin güncel ve doğru olduğunu, bilgiyi güncel tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Profil bilgilerine hiçbir şekilde, istenenden farklı ya da özel bir bilgi, reklam nitelikli, mevzuatça yasaklanmış bilgi, ahlaka, gelenek – göreneğe aykırı, kaba, rahatsız edici, siyasi vb. içerik, iletişim bilgisi vs. girilemez. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmak kaydıyla; bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse Site, bahsedilen bilgileri paylaşma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.
  4. Üye, Derstekal’ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Derstekal’dan her ne ad ve nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  5. Üyelerin, Derstekal Üyelik Hesabına girerken kullandıkları kullanıcı ismi ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer, Üyelerin ve/veya Derstekal’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumlu olacaktır.
  6. Üye, Derstekal’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni veya bu Üyelik Sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı adı ve şifresini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez.
  7. Üye hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Üyenin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye , Derstekal’ın, diğer üye ve kullanıcıların ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Siteye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan dolayı Derstekal doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  8. Üye, site hizmetleri kapsamında satın aldığı online eğitimler esnasında etik ve ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergileyemez, uygunsuz hareket ve davranışlarda (Örneğin; hakaret, küfür, söz veya taciz niteliğine girecek davranışlar) bulunamaz. Aksi takdirde üyelik hesabı askıya alınır ve hakkında uygulanacak cezai/hukuki işlemlerin tamamından sorumlu tutulur. Aynı şekilde eğitmenlerin online eğitimler esnasında sergileyeceği genel ahlak ve etik kurallarına aykırı hal ve hareketlerden eğitmenler bizzat sorumlu olup aracı Site’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  9. Derstekal’ın ilan ettiği, duyurduğu, bildirdiği, sunduğu, iş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ulaşılmaya çalışılması, sitenin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Derstekal üzerindeki içeriklere link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Derstekal tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Derstekal’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  10. Kullanıcı / üye, verdiği profil bilgisinin özel ya da gizli olmadığını, herkese açık bu bilgiyi Sitenin kullanabileceğini kabul eder. Site, içerik/hizmet kalitesi ve eğitimin üyeler yönünden güvenliği sebebiyle online eğitimleri kayıt altına almaktadır. Video ile kayıt altına alınan eğitimler satın almadan itibaren Site tarafından belirtilen süre kadar üyenin erişimine açık tutulmaktadır. İlaveten site, hizmet kalitesi kapsamında kullanıcı / eğitmen arasındaki yazışmaları kaydedebilir. Gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit ederek kullanıma dair bilgilerle, kullanıcı / üye eğilimlerini vb. tespit edebilir.
  11. Üye, Site üzerinden herhangi bir Eğitmen’den yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Eğitmen’in satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Derstekal’ın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Eğitmen’in yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm derslerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, oluşabilecek haksız fiil sonucu zaralardan ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Eğitmen’in sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
  12. Kullanıcı / üyelerce gerçekleştirecek işlemlerden doğacak vergiler (materyal satışı, ders hizmeti karşılığı gelir vergisi, stopaj, KDV vb.) kendilerine aittir.
  13. Kullanıcı / üye, işbu sözleşmeyle birlikte, Sitede yayınlanmış bulunan diğer sözleşmelerin (gizlilik, telif hakkı, kişisel verilerin kurunması vb.) işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu ve bunlara da uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
  14. İçeriklerden faydalanan veya hizmet alan kullanıcı, eğitmenin profiline puan verebilir, yorumda bulunabilir. Yorum ya da değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin sorumluluğundadır; Derstekal hiçbir şekilde bağlı değildir. Derstekal, yorumdan kendiliğinden haberdar olamayacağından, kendisine yapılacak uyarı neticesinde talep üzerine ya da gördüğü lüzum üzerine istediği yorumu yayınlamayabilir ya da yayından kaldırabilir.
  15. Ders verme konusundaki yasal ya da fiili engeller, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. hususlar eğitmenlerin sorumluluğundadır. Kullanıcı ya da üyeler, girdikleri bilginin bizzat kendi şahıslarında doğacak sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde hareket edeceklerdir
  16. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  17. 18 yaşın altındaki öğrenci / eğitmen ile kısıtlıların kayıtlarının kanuni temsilcileri olan veli (ya da vasilerince) yapılması zorunlu olduğundan, veli / vasiler bu husustaki sorumluluklarının bilincinde ve uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  18. Kullanıcı / üyeler, Sitede yalnızca tek bir üyelik açma hakkına sahiptirler.
  19. Kullanıcı / üyeler diledikleri taktirde ve zamanda çıkma gerekçelerini bildirerek üyelikten ayrılabilirler. Hizmet kalitesi ve takip için sistemden çıkmak, ancak yazılı bildirimle mümkündür.
  20. Derstekal, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında www.Derstekal.com aracılığıyla sunulan eğitim ve hizmetleri; internet sitesi içerisinde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı ve bunun için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir içerik ve hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; zira Site, çeşitli eğitim kuruluşlarının da kullanıcısı olduğu uzemsoft isimli bir firmanın altyapısını kullandığından, bu gibi kuruluşlardan kaynaklanabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir.
  21. Derstekal aracılık ettiği ve satışı gerçekleşen eğitimlerde tamamlananların (Tamamlandı Statüsü) 7 gün sonra Eğitmen hesabına transfer edilir. Derstekal eğitim bedeli üzerinden aracılık hizmet bedeli olan %25 olan bir tutarı Eğitmen hesabına aktarılmadan önce keser. Derstekal aracılık hizmet bedelini önceden duyurmak kaydıyla her zaman değiştirebilir. Üyelik sözleşmesinin imzalanmasıyla Üyeler Derstekalın söz konusu aracılık hizmet bedeleceğini eğitim bedellerinden tahsil edeceğini kabul ve beyan eder.
  22. Derstekal hiçbir surette sunulan eğitim ve hizmetlerin sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya hizmeti sunacak olan ilgili eğitmenin acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi vs. olarak nitelendirilemez.
  23. Derstekal, Sitede sunulan içerik ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme / siteye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Site kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Derstekal, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Derstekal’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Derstekal yapabilir. Derstekal tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
  24. Site üzerinden, Derstekal’ın kontrolünde olmayan Eğitmenler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelere, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Derstekal tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Siteler, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Siteler veya internet sitelerinden sunulan içerik ve hizmetler hakkında Derstekal’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  25. Derstekal, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Derstekal bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim ve açıklama yapmadan son verebilir.
  26. Derstekal’ın, Derstekal çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Gizlilik Politikası
  1. Derstekal, Sitede Üye ile ilgili bilgileri işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında işleyebilir. Derstekal Üyelere ait kişisel verileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
  2. Siteye girilecek ödeme bilgileri en yüksek düzeyde korunmaktadır ve ilgili bilgiler Sitede tutulmamaktadır. Kullanıcı / üye de bu bilgileri özenle koruması gerektiğinin bilincindedir.
  3. Site bilgi güvenliğine ilişken gerekli önlemleri almasına karşın, Üye’den kaynaklanan nedenlerle kendi kişisel verilerinin ele geçirilmesinden veya zarar görmesinden Site’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 6. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. Üyeler, Derstekal hizmetlerini, Derstekal bilgilerini ve Derstekal’ın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Derstekal’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Derstekal tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Derstekal’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
  2. Site, Eğitmen’lerin sunduğu içerik ve hizmetlere ilişkin telif hakkı vb. ihlallerden sorumlu olmadığı gibi bu konuda araştırma yapma sorumluluğu da yoktur. Kendisinin mevcut bir telif hakkının ihlal edildiğine inanan kişi, yasal başvurusunun neticelenmesiyle birlikte Siteyle temasa geçmelidir.
 7. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri
  1. Derstekal, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 8. Mücbir Sebepler
  1. Tarafların kontrolünde olmayan, Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Derstekal için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Derstekal’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.
 9. Site Kullanım Şartları
  1. Site, özel ders almak isteyen öğrenciyle özel ders vermek isteyen ya da buna yönelik kendi materyallerini pazarlamak isteyen eğitmenlerin, oluşturacakları profillerle birbirlerini bulmalarını, bu vasıtayla iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Bunun dışında taraflar arasındaki iletişim, hizmet, ürün satışı ya da tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları ve olası talepleri hususunda hiçbir etkisi / yetkisi ya da sorumluluğu yoktur. Bu nedenle taraflar arasında yaşanabilecek her türlü sorun, maddi – manevi zarar talebi, eylemlerin TCK ya da diğer yasalar karşısındaki yaptırımları taraflara aittir.
  2. Sistem, bizzat ders almak isteyenle bizzat ders vermek isteyenlerin dışındaki kuruluş, aracılık faaliyetinde bulunan vb. kişilere kapalıdır.
  3. Site, sadece sunduğu portal hizmeti karşılığı gelir elde ettiğinden bu kalem için fatura kesmektedir. Eğitmence sunulacak hizmet ya da satılacak materyal kendisince faturalandırılır.
  4. Sözleşmenin ihlali halinde, Site’nin uğrayacağı tüm kayıp ve zararlar, Siteyi kullanan ve ihlale yol açan kullanıcı / üye tarafından karşılanacaktır.
  5. Site, hizmet / ürün alım satımıyla ilgili bilgileri, sistemi geliştirmek, çıkabilecek uyuşmazlıklarda çözüm bulabilmek, üyelik sözleşmemizin yürürlüğünü sağlamak vb. amaçlarla tutabilir, kullanabilir.
  6. Bu internet sitesi Derstekal’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Derstekal, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 10. Derstekal Kayıtlarının Geçerliliği
  1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Derstekal’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Derstekalı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Yürürlük
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan değer sözleşmeler ve bilgilendirme metinleri ile Sitede yer alan kurallar ve şartlar, Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
 12. Üyelik Sözleşmesinin Bağlantılı Diğer Sözleşmeler ve Bilgilendirme Metinleri
  1. Üye, Web Sitesi Aydınlatma Beyanı, Web Sitesi Açık Rıza Beyanı ve Derstekal Gizlilik Politikası ile Sitede yayınlanan diğer şartlar ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, Üye olarak Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan diğer sözleşmeler ve bilgilendirme metinlerini okuduğunu ve Sitede yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
 13. Uygulanacak Hukuk, Yetki ve Delil
 1. İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 2. Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği
 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 2. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri
  1. Üye, önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 3. Tadil ve Feragat
  1. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 4. 18 maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.